Anasayfa Medya Duyurular MEB İOKBS Bursluluk Sınavı Başvurusu Nasıl ve Ne Zaman?
MEB İOKBS Bursluluk Sınavı Başvurusu Nasıl ve Ne Zaman?

MEB İOKBS Bursluluk Sınavı Başvurusu Nasıl ve Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’nın 5, 6, 7, 8, hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11. Sınıflara yönelik bursluluk sınavı başvuruları dün itibariyle başladı. Milyonlarca öğrenci, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru formu ve zamanını araştırmaya başladı. İşte İOKBS başvuru formu, sınavın ne zaman yapılacağı ile ilgili ayrıntılar...

Bursluluk Sınavı Başvuru Tarihleri

8 Şubat itibariyle başlayan İOKBS başvuruları 26 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav ise 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak.

Başvurmaya hak kazanan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğü tarafından sistem üzerinden onaylanacak.

İOKBS sınav giriş yerinin ilanı sınavın yapıldığı tarihten en az 7 gün önce, sonuçları ise 18 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı’nın "www.meb.gov.tr" internet adresinden duyurulacak.

Kılavuz ve ilgili mevzuata ise "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.

Bursluluk Sınavı Başvurusu Nereden Yapılacak?

İOKBS başvuruları ise "www.meb.gov.tr" veya "e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinden yapılacak. İOKBS Bursluluk Sınavı Başvurusu İçin Tıklayınız!

Bursluluk Sınavı Başvuru Şartları Neler? 

1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

3. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

4. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

5. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Maddi imkânlardan yoksun olma durumu: Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde; EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2020 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge, Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği, Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır. “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla“EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname” istenmez.