Anasayfa Medya Duyurular LGS Öncesi Bu Konulara Mutlaka Göz Atın!
LGS Öncesi Bu Konulara Mutlaka Göz Atın!

LGS Öncesi Bu Konulara Mutlaka Göz Atın!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 6 Haziran’da yapılacak. Yaklaşık 1.2 milyon öğrencinin girmesinin beklendiği sınavda öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak. Bu seneki sınavda uzun paragraflı sorular ve dil bilgisi olmayacak. Peki son günlerde nelere çalışmak gerektiğini Adana Güney Başak VİP Kurs Merkezi Kurucusu Eğitimci Mehmet Akif Çörten açıkladı. İşte LGS öncesi göz atılması gereken konular…

Dil Bilgisi Olmayacak

Öğrenciler LGS sınavında bu sene müfredatın tamamından sorumlu. Ancak bu sene Türkçe’de dil bilgisi ve uzun paragraf soruları olmayacak. MEB’in yayınladığı mayıs ayı örnek sorularında uzun paragraflı soruların olmadığı görüldü. LGS’de testlere göre şu konulardan soru çıkması bekleniyor:

TÜRKÇE: Türkçe dil bilgisi soruları çıkarıldığı için “Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam” soruları artacak. Örnek sorularda bu konudaki soruların arttığı görüldü. Öğrencilerin, “Anlatım biçimleri, metin türleri, söz sanatları, düşünceyi geliştirme yolları, medya metinlerinin yazılış amaçları, yazım ve noktalama kuralları”nı gözden geçirmelerinde fayda olacaktır. Ayrıca MEB ders kitaplarında ve örnek sorularda bulunan deyim ve atasözleri de sınav başarısını artıracaktır.

LGS’de Karekök Öne Çıkıyor

MATEMATİK:  LGS sınavında son 3 yılda çıkmış soruların konulara göre dağılımlarına bakıldığında bu sene en fazla sorunun kareköklü sayılar ve doğrusal denklemler konularından gelmesi bekleniyor. Üslü ifadeler, çarpanlar katlar, üçgenler, geometrik cisimler konularından da kısmen fazla soru çıkması ihtimal dahilinde. Kalan sürede bu konuların tekrarı faydalı olacaktır. Ayrıca her konunun en temel kısımlarının tekrarı gerekiyor.

FEN BİLİMLERİ: LGS sınavlarında fen bilimleri soruları incelendiğinde DNA’nın Yapısı ve Eşlenmesi, Mevsimlerin Oluşumu, Tek Karakter Çaprazlaması, Canlıların Çevreye Uyumu, Modifikasyon ve Mutasyonun Özellikleri, Isınmanın Maddelerin Üzerindeki Etkisi, Maddenin Hal Değişimi ve Isınma Grafikleri Çizimi, Katı, Sıvı ve Gaz Basıncı Özellikleri ve Günlük Hayatta Karşılaşılan Örnekleri, Fiziksel ve Kimyasal Değişim, Periyodik Cetvel, Kimyasal Tepkimeler, Asit-Bazların Özellikleri, Basit Makinelerin Özellikleri ve Sağladığı Avantajlar, Elektrik Yüklü Cisimler ve Aralarındaki Etkileşimleri, Fotosentez ve Solunum Özellikleri konularına bakılması faydalı olacaktır.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Son yıllardaki LGS soruları incelendiğinde; Selanik’in sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı; Mustafa Kemal’in askeri görevlerinde, milli mücadele ve inkılapları gerçekleştirme sürecindeki kişilik özellikleri; Büyük Millet Meclisi’nin “kurucu meclis, meclis hükümeti sistemi” konularının iyi bilinmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Bunların yanında “ulusal egemenlik, ulusal bağımsızlık, egemen devlet” kavramlarına da tekrar bakılmalı.

Sevr ve Lozan Barış Antlaşmaları gözden geçirilmeli. Atatürk ilkelerine bakılmalı, Atatürk İlke ve İnkılaplarının temel esaslarının neler olduğu gözden geçirilmeli. Özellikle Medeni Kanun ve İzmir İktisat Kongresi konuları ele alınmalı. Ayrıca Atatürk dönemi Türk dış politikasından da soru çıkması bekleniyor. Bu konuya bağlı olarak milli menfaatlere dayanma, mütekabiliyet, barışçıl, hukuka bağlılık gibi kavramlara iyi bakılmalı.

Önceki Yıllara Dikkat

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Bu derste 5 ünite bulunuyor. Dolayısıyla her üniteden soru çıkabilir. Ancak; Zekât ve Sadaka İbadeti; Hz. Muhammed’in Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği, Merhametli ve Affedici Oluşu, İstişareye Önem Vermesi, Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı; Kader ve Kaza İnancı; İnsanın İradesi ve Kader; Kaderle İlgili Kavramlar; Dinin Temel Gayesi; İslam Dininin Temel Kaynakları; Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları tekrar edilmelidir.

İNGİLİZCE: Öğrenciler önerilerde bulunma ve bu önerilere cevap verebilmelerini anlatan dil yapıları (making suggestions); beğendikleri, tercih ettikleri ve hoşlanmadıkları durumları anlatan cümle yapıları (preferences, likes and dislikes); herhangi bir süreci takip ve ifade edebilme durumunda kullanılan yapılar (describing a process); iki düşünce veya durumu karşılaştıran ifadeler (comparing and contrasting ideas) konuları tekrar edilmelidir. İngilizce’de kelime bilgisi konusunda özellikle MEB kitabındaki kelimeler mutlaka tekrar edilmelidir.