Anasayfa Medya Duyurular LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS puan hesaplama nasıl yapılır?
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’ye hazırlanan 1,5 milyonun üstündeki öğrenci 20 Haziran’da sınava girdi. Büyük bir heyecanla sınav sonuçlarını bekleyen adaylar, tahmini puanlarını LGS sorularına ve cevaplarına bakarak hesaplıyor. Peki LGS’ni sonuçları ne zaman açılanacak gelin haberimizde birlikte bakalım.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçlarının 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacağını duyururken, öğrencilere posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyeceği ifade edildi. Peki LGS puan hesaplaması nasıl oluyor?

LGS’de Puanlar Nasıl Hesaplanıyor?

LGS’ye giren öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlemlere göre tek puan türünde hesaplanacak.

 • Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları tespit edilecek.
 • Öğrencilerin her bir alt testine ait ham puanı, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
 • Alt testlerin her birinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile bulunur.
 • Alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesap edilir.
 • Öğrencilerin alt testlere ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak hesaplanılır. Yani, tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi ile tespit edilir.
 • Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-1’deki katsayılar ile çarpılarak ağırlıklı standart puanları bulunur.
 • Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı SP’ı, aynı öğrencilerin diğer testlerinin ağırlıklı SP toplamının, bu testlerden alabilecekleri en yüksek ağırlıklı SP toplamına bölümünün, o testlerden alabilecekleri en yüksek ağırlıklı SP ile çarpılması ile tespit edilir.
 • Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanır, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) elde edilir.
 • Merkez Sınav Kurulu’nun cevap anahtarında hata olduğu tespiti olması durumunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
 • Değerlendirmede hatalı soru/sorular çıkması halinde, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’deki 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bazı KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puanın yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü ile değerlendirilecek.
 • Oturumlardan herhangi birine katılmayan veya herhangi bir nedenle sınavı iptal edilen öğrencilerin MSP’si hesaplanmaz.