Anasayfa Medya Duyurular Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Başvuruları Ne Zaman?
Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Başvuruları Ne Zaman?

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Başvuruları Ne Zaman?

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO)’na başvuracak adaylar, YKS’nin açıklanmasıyla birlikte PMYO başvurularının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Polis Akademisi Başkanlığı, YKS’de alınan puanlara göre her yıl Polis Meslek Yüksek Okulu'na polis adaylarını alıyor. Peki PMYO başvuruları ne zaman, 2020 polislik taban puanı kaç gelin birlikte bakalım…

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar için PMYO başvuruları gündeme geldi. YKS puanını öğrenen polis adayları, 2020 PMYO taban puanını merak etmeye başladı. Bilindiği gibi PMYO alımları YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) puanı ile yapılacak.

PMYO Başvuruları İçin Taban Puan Kaç? 

Bilindiği üzere YÖK bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de barajı 10 puan düşürürken baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 oldu. TYT’de 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler PMYO’yu tercih edebilirken 2020 PMYO taban puanı ise henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz 5 yılın taban puanları ise şöyle:

  • 2015: 270
  • 2016: 270
  • 2017: 260
  • 2018: 260
  • 2019: 250

PMYO’ya ise Türkiye genelinde 2 bin 500 öğrenci kayıt kaptırabilecek.

Polis Alımı Başvurusu Ne Zaman? 

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar 2020 PMYO Polis Alımı İlanı’na odaklandı. İlan henüz açıklanmazken, önümüzdeki günlerde gelişme olması bekleniyor.

PMYO Başvuru Şartları Neler? 

2020 PMYO başvuru şartları belli olmazken geçtiğimiz yıl aranan şartlar ise şöyleydi:

a) TC vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) ÖSYM’nin lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yaptığı KPSS’de P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016-KPSS önlisans sınavında P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 KPSS’de lisans puanı P3 puan türünde en az 48.00, 2016 KPSS önlisans sınavında P93 puan türünde en az 56.00 taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silah altında bulunmamak.