Anasayfa Medya Duyurular YKS'de Güncel Konulara Dikkat!
YKS'de Güncel Konulara Dikkat!

YKS'de Güncel Konulara Dikkat!

Hafta sonu yapılacak YKS öncesi adaylar en çok hangi konulardan soru çıkacağını merak ediyor. Uzmanlar bu sene sınavda; Türkçe’de cümlede anlam, Matematik’te denklem ve eşitsizlikler, Fizik’te ışık teorileri, Kimya’da organik kimya, Biyoloji’de ise Kovid-19 ve müsilaj gibi güncel konulardan soru gelebileceği uyarısında bulundu.

Üniversite adayı 2 milyon 607 bin 903 kişi haftasonu 26 Haziran’da TYT, 27 Haziran’da ise AYT ve YDT alanlarında ter dökecek. Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle 12. sınıfın ikinci dönemindeki konulardan soru çıkmazken bu sene adaylar tüm müfredattan sorumlu. Dolayısıyla soru çıkması beklenen konu sayısı fazla. Adana YKS kurslarından Güney Başak VİP Kurs Merkezi uzmanlarına göre YKS’de soru çıkabilecek konular ise şöyle:

Divan Edebiyatı Önemli

TÜRKÇE/EDEBİYAT: Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam sorularının yanısıra Yazım Kuralları, Ses Bilgisi ve Noktalama İşaretleri konularına dikkat!

AYT’de Edebiyat alanında 24 sorudan 4-6’sı anlam bilgisine yönelik okuduğunu anlama, kavrama; 18-20’si edebiyat bilgilerini, türleri, kavramları, dönemleri, eserleri ve sanatçıları içeren sorulardan oluşuyor. Geçmiş senelerde en fazla soru Divan edebiyatından gelmişti. Şiir bilgisi, divan etkisindeki halk şairleri, halk edebiyatı şairleri, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı, Geleneksel Türk tiyatrosu konularına da bakılmalı.

MATEMATİK/GEOMETRİ: TYT’de 9. sınıf konularından Denklemler ve Eşitsizlikler ünitesine ait Bölünebilme Kuralları-Sayı Kümeleri-Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler-Denklemler ve Üslü ifadeler özellikle Denklem ve Eşitsizlik Uygulamaları olan problem sorularının ağırlıklı gelmesi bekleniyor.

TYT’de Geometri alanı ise 9 ve 10. sınıf müfredatının temel kazanımlarından oluşuyor. AYT-Matematik’te ise 11 ve 12. sınıf alan bilgisi yer alıyor. Bu sene Matematik’te Türev-Limit ve İntegral konularından da soru çıkması ihtimal. Ayrıca bu sene 2020 AYT’de yer almayan Çember Analitiği de müfredatta bulunuyor.

Güncel Olaylar Sorulabilir

FİZİK: Bu sene YKS’de Fizik’te Çembersel Hareket, Kırınım, Basit Harmonik Hareket, Girişim, Atom Fiziği, Atom Altı Parçacıklar, Işık Teorileri ile Modern Fizik konularından soru gelmesi muhtemel. Bu soruları cevaplayabilmek için ise 9 ve 10. sınıf müfredatına hâkim almak gerekiyor.

KİMYA: TYT’de Kimya alanında ise temel kimya bilgisini ölçen yoruma dayalı çıkması bekleniyor. Kimyasal hesaplamaların yanısıra güncel yaşamla ilişkilendirilmiş sorular da gelebilir. AYT’de ise bilgiyi ölçen sorular olduğu için formül bilgisi ve konu hakimiyeti önemli. Organik kimyadan da soru çıkabilir.

BİYOLOJİ: AYT’de geçen seneden farklı olarak Canlılar ve Çevre üniteleri ile Bitki Biyolojisi konularından sorular bulunacaktır. Ayrıca aktüel konulara yönelik de 1-2 soru çıkması muhtemel. Dolayısıyla viral (Kovid-19 gibi) hastalıklar öğrenilmeli, 9. sınıf müfredatında yer alan virüs ile 11. sınıftaki Bağışıklık Sistemi konularına iyi bakılmalı. Bunların yanında ekoloji ve güncel çevre sorunları, ötrofikasyon (müsilaj oluşumu), küresel ısınma ve karbon ayak izi gibi konular gözden geçirilmeli.

Harita Bilgisi Şart

TARİH: TYT’de Tarih ile ilgili olarak Tarih Bilimine Giriş, İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, Türk İslam Tarihi, Beylikten Devlete, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, Dünya Gücü Osmanlı Devleti, Değişim ve Diplomasi, Mondros, İşgaller, Cemiyetler, Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık ve Örgütlenme Dönemi, Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlkeleri ve Devrimleri konularının yanı sıra AYT’de TYT’deki konulara ek olarak Türk Dış Politikası, II. Dünya Savaşı ve sonrasındaki gelişmeler de çıkabilir.

COĞRAFYA: TYT sınavı için Coğrafi Konum, Nüfus ve Harita Bilgisi ile Atmosfer üniteleri tekrar edilmeli. AYT için ise Yer Şekilleri, Ekosistem ile Çevre ve Toplum konularına bakmakta fayda var. Bütün bunların yanında doğa ve insan etkileşimi bağlamında olayların neden-sonuç ilişkisi ve dağılışına da dikkat etmek gerekir.

Kavramlar Pekiştirilmeli

FELSEFE: TYT’de Felsefe noktasında filozofların temel düşünceleri ile akımlar konularına dikkat etmek gerekir. AYT’de ise Felsefe Grubu’ndan 12 soru bulunuyor. AYT noktasında her alana ilişkin temel terminoloji gözden geçirilmeli, yorum-anlam sorularına yoğunlaşmalı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ: TYT’de yöneltilen soruların çoğu anlama ve yorumlamaya yöneliktir. AYT’de ie bilgi ağırlıklıdır. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi’nde kavram çalışması yapılmalı ve kavramlar iyice pekiştirilmelidir.